خورشید گرفتگی در کرمانشاه ۵۹ درصد است

رییس انجمن نجوم استان کرمانشاه با تشریح جزئیات خورشیدگرفتگی فردا(سوم آبان)، گفت: در این خورشیدگرفتگی، گرفت ۵۹ درصدی خورشید را در کرمانشاه شاهد خواهیم بود.

به گزارش رساناپرس به نقل از فارس، محمد خدایاری رییس انجمن نجوم استان کرمانشاه، با اشاره به جزئی بودن خورشیدگرفتگی فردا، گفت: این خورشیدگرفتگی در سراسر کشور به صورت جزئی قابل رویت خواهد بود.

وی با بیان اینکه خورشیدگرفتگی فردا از حدود ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه آغاز و تا حدود ساعت ۱۶ ادامه خواهد داشت، افزود: اوج گرفت این خورشیدگرفتگی در ساعت ۱۵ رخ خواهد داد.

رییس انجمن نجوم استان کرمانشاه با بیان اینکه خورشیدگرفتگی در کرمانشاه از ساعت ۱۳ و ۳۷ دقیقه شروع و تا ساعت ۱۶ و ۶ دقیقه ادامه خواهد داشت، گفت: بیشترین میزان گرفتگی خورشید در کرمانشاه ۵۹.۸ درصد خواهد بود که در ساعت ۱۴ و ۵۵ دقیقه رخ خواهد داد.

وی با بیان اینکه این خورشیدگرفتگی جزئی در ساعت ۱۳ و ۴۱ دقیقه در تهران شروع می‌شود و اوج آن ۱۴ و ۵۸ دقیقه خواهد بود، گفت: در این زمان ماه ۵۵ درصد از قرص خورشید را می‌پوشاند و خورشیدگرفتگی در ساعت ۱۶ و ۹ دقیقه تمام می‌شود.

وی با بیان اینکه خورشیدگرفتگی سوم آبان در شمال شرق کشور در حدود ۶۲ درصد و در جنوب شرق کشور حدود ۳۹ درصد خواهد بود، گفت: این گرفت در نیمه غربی آسیا، مناطقی از شمال شرق آفریقا و بیشتر نقاط اروپا به صورت جزئی دیده می‌شود.

خدایاری با بیان اینکه خورشیدگرفتگی فردا از نوع گرفت جزئی است، بیان کرد: کسوف جزئی زمانی رخ می‌دهد که ماه بین زمین و خورشید قرار می‌گیرد، اما قرص ماه فقط جزئی از قرص خورشید را می‌پوشاند.

وی با بیان اینکه استفاده از عینک آفتابی و عکس رادیولوژی برای رصد خورشیدگرفتگی ایمن نیست، تاکید کرد: افراد با چشم غیرمسلح به هیچ عنوان به خورشید نگاه نکنند، چون چشم آنها دچار آسیب جدی خواهد شد.