خیران امسال ۸ هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه اهدا کردند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه گفت: در سال گذشته بیش از هشت هزار جلد کتاب توسط خیرین و ۶۷ هزار و ۱۲۸ جلد کتاب توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی به کتابخانه‌های استان اهدا شده است

معصومه حسنی خونسار گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در مجموع ۱۱۳ کتابخانه عمومی دارد که از این تعداد ۹۰ کتابخانه آن نهادی و ۲۳ مورد آن مشارکتی است.

وی با اشاره به اینکه کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه ۵۴ هزار عضو دارد، افزود: طی سال گذشته بیش از ۶ هزار برنامه فرهنگی در استان کرمانشاه اجرایی شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه تصریح کرد: کتابخانه‌های عمومی استان با ۳۹ هزار و ۸۹۴ متر مربع بیش از یک میلیون و ۲۳۷ هزار جلد کتاب دارد.

وی خاطر نشان کرد: برگزاری نشست‌های کتابخانه‌های، نقد و بررسی کتاب، لیگ کتابخوانی از جمله برنامه‌های اجرا شده به همراه ۲۸ تفاهم نامه با همکاری سایر ادارات و دستگاه‌های فرهنگی بوده است