دادستان پاوه: دوسوم از بازداشت‌شدگان اغتشاشات اخیر آزاد شدند

دادستان پاوه با بیان اینکه بیش از دوسوم متهمین اغتشاشات اخیر در این شهرستان آزاد شده‌اند، گفت: هرگونه تصمیم در خصوص استمرار بازداشت یا آزادی متهمین با نظر مقامات قضایی است.

به گزارش رساناپرس، نوید صحرایی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب پاوه امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بیش از دو‌سوم متهمین اغتشاشات، طی روزهای گذشته به لحاظ خفیف بودن جرایم ارتکابی و از باب رأفت اسلامی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده‌اند و مابقی نیز کماکان به لحاظ اهمیت و کیفیت جرایم ارتکابی آنان در بازداشت به سر می‌برند.

وی افزود: استمرارر بازداشت یا آزادی متهمین اغتشاشات صرفاً به نظر مقامات قضایی رسیدگی کننده به پرونده آنان بستگی دارد و در این خصوص تابع مقررات قانونی و دستورالعمل‌های اخیر ریاست قوه قضاییه در این خصوص هستیم.

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب پاوه گفت: قوه قضائیه با کسانی که به هر نحو از انحاء امنیت عمومی و آسایش مردم را سلب و اموال عمومی را تخریب کرده‌اند، قاطعانه و بدون مماشات برخورد می‌کنند.