دادستان کرمانشاه از آزادی ۲۷۴ زندانی در کرمانشاه با استفاده از پابند الکتریکی خبر داد 

رسانا پرس_ شهرام کرمی،بااشاره به کاهش صدور حکم حبس برای جرائم سبک، اظهار کرد: استفاده از پابند الکتریکی یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی در این راستا است‌. 

وی ادامه داد: در این شیوه زندانیان که مرتکب جرائم سبک شده اند، می توانند دوران محکومیت خود را در کنار خانواده هایشان بگذرانند و تنها محدودیت هایی برای تردد آنها اعمال خواهد شد‌.

دادستان کرمانشاه اضافه کرد: تنها زندانیانی مشمول استفاده از این طرح هستند که حضور آنها لطمه و صدمه ای به جامعه وارد نمی کند و در واقع در گروه زندانیان خطرناک قرار ندارند.

وی با تاکید براینکه دستگاه قضایی استفاده حداکثری از این طرح را در دستور کار قرار دارد، عنوان کرد: از آنجایی که حضور افرادی که جرائم سنگینی ندارند در زندان می توانند تبعات منفی زیادی را برای خود و خانواده هایشان به دنبال داشته باشد، بنابراین دستگاه قضایی در استفاده از این طرح اهتمام جدی دارد.

کرمی اضافه کرد : تاکنون ۲۷۴ زندانی در کرمانشاه با استفاده از این طرح از زندان آزاد شده اند که از این تعداد ۱۷۹ نفر همچنان در حال استفاده از پابند الکتریکی هستند .