دانش‌آموزان ماسک‌ها را بزنند

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از دانش‌آموزان و معلم‌ها خواست حتما در مدارس از ماسک استفاده کنند.

سلمان محمدی ، با اشاره به شیوع موج بیماری آنفلوآنزا، اظهار کرد: استفاده از ماسک برای دانش‌آموزان، معلم‌ها و کادر مدرسه برای جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزا ضروری است.

محمدی تاکید کرد: رعایت دستورالعمل های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و شستشوی مرتب دستها با آب و صابون یا مواد ضدعفوی کننده از سوی دانش آموزان، معلمان و کادر مدرسه باید در اولویت قرار گیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با بیان اینکه از معلم‌ها و کادر مدرسه خواسته شده تا تهویه کلاس های درس را در نظر داشته باشند، گفت: همچنین از مدارس خواسته شده به طور مرتب نسبت به ضدعفونی سطوح در مدارس اقدام کنند.

محمدی در ادامه با بیان اینکه از معلم ها و مدیران خواسته شده تا از ورود دانش‌آموزان بیمار به مدرسه جلوگیری کنند، از خانواده‌ها خواست تا فرزندان علامت دار خود را تا بهبودی کامل به مدرسه نفرستند.