“درخت میوه” در پارک‌های کرمانشاه کاشته می‌شود

رساناپرس_رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه از برنامه ریزی برای توسعه کاشت درختان میوه در سطح شهر خبر داد.

فرامرز رحمتی زاده با تاکید بر پیگیری کاشت درختان میوه در سطح شهر کرمانشاه گفت: درختان میوه به نسبت سایر درختان جثه کوچکتری دارند و آسیب پذیرترند، با این حال توسعه این درختان در فضای سبز شهری به دلیل ثمراتی که دارند در دستور کار قرار دارد.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه گفت: در حال حاضر در بحث کاشت این درختان در فضای پارک ها و در سطح منازل کار در حال پیگیری است و حدود دو هزار نهال از اواخر سال گذشته تا اوایل امسال تحویل منازل کرمانشاهیان شده است.

وی افزود: در سطح پارک ها هم درختان میوه کاشت می شود و اگر درختی هم از درختان غیرمثمر از بین برود به جای آن درخت میوه کاشته می شود.

وی در خصوص نوع درختان میوه کاشته شده در کرمانشاه گفت: کاشت درختانی در دستور کار قرار دارد که با آب و هوای کرمانشاه سازگار باشد که از جمله آن می توان به سیب، گردو و گیلاس اشاره کرد.

رحمتی زاده گفت: همچنین کاشت خرمالو و آلوسبز هم خیلی خوب در کرمانشاه جواب داده و این دو درخت هم جزو درختان های کاشت شده در سطح پارک ها هستند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۶۰۰ اصله درخت میوه در سطح پارک های شهر کرمانشاه کاشته شده است.