‍ در ادامه انتصابات مجموعه مدیریت شهری؛ ۲ انتصاب جدید در شهرداری کرمانشاه صورت گرفت

در ادامه انتصابات مجموعه مدیریت شهری و طی احکامی جداگانه، ۲ انتصاب جدید در شهرداری کرمانشاه صورت گرفت.

رئیس سازمان حمل و نقل مسافر و مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه منصوب شدند.

بر اساس این گزارش، دکتر نادر نوروزی شهردار کرمانشاه طی حکمی مهندس مهدی احمدی را به عنوان رئیس سازمان حمل و نقل مسافر کرمانشاه منصوب کرد که

پیش از این غلامرضا شهبازی این سمت را بر عهده داشت.

بر همین اساس شهردار کرمانشاه طی حکم دیگری مهندس محمد پورداد را به عنوان مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری منصوب کرد که پیش از این احسان احمدی نصر این سمت را بر عهده داشت.

گفتنی است مراسم معارفه انتصابات صورت گرفته فردا صبح برگزار خواهد شد.