در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ هزار بازرسی کار در سطح کارگاه ها در استان کرمانشاه انجام شد

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه صیانت از نیروی کار اصلی ترین رسالت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و گفت: در استان کرمانشاه تعامل خوبی بین کارگران و کارفرمایان در خصوص افزایش حقوق کارگران در سال 1401 ، وجود دارد.

به گزارش رسانا پرس، مختار احمدی در برنامه زنده رادیویی صدای شهر کرمانشاه با اشاره به اینکه در راستای صیانت از نیروی کار بازرسی از کارگاه های دارای کد بیمه تامین اجتماعی توسط بازرسان کار به طور مرتب انجام می شود، گفت: به منظور صیانت از نیروی کار و رعایت مسائل حوزه روابط کار، از جمله قراردادهای کارگری، مسائل حفاظتی و ایمنی و بهداشت کار در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی از سطح کارگاه های دارای بیمه تامین اجتماعی توسط بازرسان کار به عنوان مشاوران امین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه این برنامه زنده رادیویی که ضمن تبریک هفته کارگر، اظهار نمود: در هفته کارگر ( ۵ لغایت ۱۱ اردیبهشت) در استان کرمانشاه بیش از ۵۰ برنامه با رویکرد مردمی‌سازی برنامه اصلی وزارت مردم اجرا در شان و مقام کارگر در سطح واحدهای اقتصادی استان اجرا می شود.

مختار احمدی با بیان اینکه هفته بزرگداشت مقام شامخ کارگر فرصت مناسبی برای بیان مسائل و مشکلات کارگران است فت: در راستایی اجرایی شدن برنامه های هفته کارگر با رویکرد مردمی کردن برنامه ها سه کمیته تشکل ها، بسیج مردمی و کمیته خانواده تشکیل شده که برنامه های تدذوین شده در این هفته را اجرایی می کنند.

وی در این برنامه که بیش از یک ساعت به طول انجامید ضمن شنیدن صدای مردم از طریق ارتباط تلفنی به سئوالات و خواسته های آنان پاسخ لازم را ارائه نمود.

کارآفرینان، تعاونگران، روابط کار و بیمه بیکاری، اشتغال جوانان جویای کار، تسهیلات جهت راه اندازی کسب و کار، یارانه ها، مسائل و مشکلات بیمه تامین اجتماعی کارگران از جمله سئوالات و خواسته های مردمی در تماس های تلفنی بود