دور تازه ثبت‌نام مسکن ملی آغاز شده است

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد از روز چهارشنبه دور جدید ثبت‌نام نهضت ملی مسکن برای متقاضیان واجد شرایط در سامانه ثمن به نشانی saman.mrud.ir آغاز شد.

ثبت‌نام فقط در شهرهایی که زمین جدید تامین شده و یا دارای ظرفیت مازاد زمین بوده، امکان‌پذیر است.

در صورت تامین زمین در سایر شهرها در روزهای آتی، سامانه در این شهرها نیز به‌تدریج بازگشایی می‌شود.