دومین مانور ایمنی در ادارات شرکت توزیع برق استان کرمانشاه برگزار شد

مانور ایمنی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه به صورت همزمان در ۱۹ مدیریت تابعه و در راستای شناسایی مخاطرات و حوادث ناشی از کار با حضور میدانی مدیرعامل، معاونان و مدیران این شرکت برگزار شد.

به گزارش رساناپرس، مهندس محمد مرادی مدیرعامل این شرکت باحضور در امور برق جنوب کرمانشاه ضمن بازدید از تجهیرات ایمنی این مدیریت، انرژی برق را یکی از حیاتی ترین نیازهای انسان امروزی دانست و گفت: برق هم اکنون بخشی از زندگی روزمره ما شده است و نمی توان به دنیایی بدون برق فکر کرد.

وی افزود: بیشتر دستگاه های موجود در خانه ها ، مشاغل و صنایع با برق کار می کنند و برقرسانی مطمئن و پایدار بر دوش شما عزیزان است.

وی با تاکید بر اینکه خدمات رسانی به مردم باید همراه با رعایت موارد ایمنی باشد، بر نقش مهم سرپرستان اکیپ های برق تاکید کرد و گفت: سرپرستان به عنوان ناظران عینی کار نقش مهمی در استفاده از لوازم ایمنی در حین کار و مراقبت از جان گروه در مقابل مخاطرات را دارند.

مهندس مرادی ضمن اشاره به اهمیت خود مراقبتی که یکی از اهداف برگزاری مانور شرکت توزیع برق استان کرمانشاه است، تصریح کرد: در این مانور ضمن آموزش نحوه صحیح از لوازم ایمنی، نحوه استفاده از کمک های اولیه و چگونگی احیای افراد آموزش داده می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه با اشاره به اینکه معاونان و مدیران حوزه ستادی نیز همزمان با حضور در ۱۹ شهرستان تابعه این شرکت، دستورالعمل های ایمنی و خود مراقبتی را برای همکاران آموزش می دهند، اظهار کرد: در پایان مدرسین اعزامی به شهرستان ها به تفصیل گزارشات خود را از تجهیزات، وسایل خودرویی، آمادگی سیمبانان و تکنسین ها، عملیات و اتفاقات و بخش های فنی را در جلسه تخصصی تجزیه و تحلیل ایمنی گزارش می دهند.

گفتنی است، نقاط نیاز به بهبود شناسایی و با تاکید مدیرعامل شرکت به مدیر دفتر ایمنی، مقرر گردید موارد مذکور برطرف و در جلسه هفتگی بصورت مداوم این موارد بررسی و اقدامات لازم با اولویت پیگیری و اجرا می گردد.