رئیسی در بدو ورود به کرمانشاه ؛ استان کرمانشاه ظرفیت های فراوانی در بخش های مختلف دارد

رئیس جمهور: استان کرمانشاه ظرفیت های فراوانی در بخش های مختلف دارد

رئیس جمهور در بدو ورود به‌ کرمانشاه با اشاره به اینکه استان کرمانشاه به گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی سینه ستبر ایران اسلامی است گفت:استان کرمانشاه  در مرزبانی از کشور در مقابل دشمن بعثی و منافقان ایستادگی کرد و  بیش از ۲۰ هزار جانباز و ایثار گر و حدود ۱۰ هزار شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمانشاه در بخش‌های مختلف افزود: استان کرمانشاه حدود ۹۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد و همانطور که این استان در تامین امنیت مرز‌ها موفق عمل کرده در بحث امنیت غذایی هم نقشی مهم دارد.

آقای رئیسی به دیگر ظرفیتهای استان همچون گردشگری و صادارات اشاره کرد و گفت:نیاز‌های استان بررسی و اولویت بندی شده و بر اساس اولویت‌ها در این سفر تصمیماتی اتخاذ و اعتباراتی تخصیص داده خواهد شد.