رقابت نامزدها در شهرستان کرمانشاه/فیلم

رسانا پرس-انتظار می‌رود با توجه به نزدیک بودن رقابت در شهرستان کرمانشاه کار ۲ یا ۴ نفر از نامزدها به دور دوم انتخابات کشیده شود.