روند کاهشی تولدها در کرمانشاه متوقف شده است

براساس گزارش سه ماهه ثبت‌احوال استان روند کاهشی آمار تولد در سال‌های اخیر امسال متوقف شده است.

 

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه با اشاره به ولادت ۵۹۵۹ نوزاد در استان در سه ماهه ابتدای سال گفت: فعلا تفاوت محسوسی در تعداد موالید سال جاری با مدت مشابه سال گذشته نداشته ایم.

صادق خدادادی همچنین به بهبود نسبت جنسیتی در استان هم طی این مدت اشاره کرد و افزود: در سه ماهه ابتدای سال نسبت جنسیتی ولادت از ۱۱۴ به ۱۰۷ رسیده است و این یعنی  طی این مدت به ازای تولد هر ۱۰۷ نوزاد پسر ۱۰۰ نوزاد دختر متولد شده است.

وی در ادامه با اشاره به سیر کاهشی وفات در استان، گفت: در سه ماهه ابتدای سال سیر کاهشی محسوسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته ایم و تعداد فوتی ها از ۳۶۴۶ نفر در سال گذشته به ۳۰۸۴ نفر رسیده است.

خدادادی از ثبت ۴۲۶۵ مورد ازدواج در استان در سه ماهه ابتدای سال خبر داد و افزود: طی این مدت همچنین ۱۱۴۰ مورد طلاق در سطح استان به ثبت رسیده که تفاوت چندانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نداشته است.