زلزله امروز قصرشیرین تلفات جانی خسارت مالی نداشت

به گفته علی احمد امجدیان کارشناس مسئول EOC دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: بلافاصله پس از حادثه زلزله ۴.۴ بیشتری ساعت ۱۰:۲۲ صبح امروز قصرشیرین که در سامانه حوادث ویژه وزارت ثبت اولیه شد و براساس پروتکل آفلاین پاسخ به حوادث و بلایا مصوب این واحد، پایگاه های اورژانس ۱۱۵ قصرشیرین و خسروی به عنوان تیم ارزیاب جهت اطلاع از خسارات جانی و مالی احتمالی به منطقه اعزام شدند.

مچنین مراکز اورژانس ۱۱۵ منطقه و MCMC جهت اطلاع از مراجعات بیمارستانی و مراکز درمانی منطقه به حالت آماده باش در آمدند و و پایش و رصد حادثه در مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه EOC حال انجام است.

خوشبختانه این حادثه تا کنون هیچگونه حادثه جانی و مالی به دنبال نداشته است.