زوم تشدید نظارت برساخت و ساز‌ها و شناسایی ساختمان‌های ناایمن

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: امسال ۱۰ نقطه از ۲۲ نقطه حادثه‌خیز شناسنامه‌دار استان، رفع نقص می‌شود.

تشدید نظارت برساخت و ساز‌ها و شناسایی ساختمان‌های ناایمن مهرداد آهکی بااشاره به اینکه مهندسین ناظر فقط می توانند تخلف را گزارش کنند و قدرت اجرایی ندارندگفت : بنابراین درگام بعدی این شهرداری است که با برخورد به موقع با تخلف‌های ساخت و ساز می‌تواند از تکمیل سازه‌های مشکل آفرین جلوگیری کند.

وی نما‌ها ساختمان‌ها را چالشی جدی برشمرد و گفت: نمایی که این روز‌ها به “نما رومی” معروف شده مشکل ساز است، زیرا این نما‌ی نامتوازن ، ساختمان را بسیار سنگین کرده و به هنگام حوادثی همچون زلزله بسیار خطر آفرین خواهد بود .