ساختمان‌های قدیمی و ناایمن کرمانشاه شناسایی می‌شوند

رساناپرس_مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از تشدید نظارت بر ساخت و سازها و شناسایی ساختمان های قدیمی و ناایمن استان خبر داد.

 مهرداد آهکی گفت: با تاکید رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و پیگیری استاندار، نظارت بر ساخت و سازها و شناسایی ساختمان‌های ناایمن به شدت در دستور کار قرار داد.

وی افزود: بر همین اساس نظارت‌ها را تشدید و همچنین عملکرد نظام مهندسی و سایر زیرمجموعه ها بیش از پیش مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی با اشاره به حجم وسیع ساخت و ساز در استان تصریح کرد: اینکه تمامی ساخت و سازها را به دقت کنترل کرد و کوچکترین تخلفات آنها را احصا کنیم، کار بسیار سختی است که همکاری و مساعدت بیشتری از همکاران نظام مهندسی و شهرداری را می طلبد.

آهکی در خصوص نظارت بر ایمنی ساخت و سازهای قدیمی گفت: این موضوع فاز دوم کار بوده که بسیار سخت و دشوار است، اما در حد مقدورات در دستور کار قرار گرفته و تا حد توان نقشه های اجرایی بررسی شده، تخلفات احصا و نسبت به رفع آنها اقدام خواهد شد.

چندی پیش مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از شناسایی ۳۰۰ ساختمان ناایمن در شهر کرمانشاه در سه بخش عمومی، تجاری و مسکونی خبر داده بود.