ساخت و اخذ مجوز تولید PTT در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

رساناپرس_اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه موفق به ساخت و اخذ مجوز تولید PTT شدند.

کامران منصوری دکترای تخصصی پزشکی مولکولی و رئیس پژوهشکده فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: محققان شرکت دانش بنیان زیست تولید رازی که از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هستند، موفق به ساخت و اخذ مجوز تولید PTT شدند.

وی افزود: این کیت یکی از کیت‌های مهم در زمینه بررسی مسیر داخلی انعقاد خون است که کاربرد بسیاری در تشخیص و درمان انواع بیماری ها دارد.