سرپرست جهاد کشاورزی کرمانشاه: تکه فروشی مرغ در بازار کرمانشاه تخلف است

رساناپرس_سرپرست جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه مرغ به اندازه کافی در بازار وجود دارد، گفت: تکه فروشی مرغ در بازار کرمانشاه تخلف است.

به گفته علی چاله چاله بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی قیمت مصوب مرغ گرم ۶۳ هزار تومان اعلام شده و عرضه بیشتر از این قیمت تخلف محسوب می شود.

وی افزود: تعیین قیمت مرغ تابعی از فرایند تولید شامل قیمت نهاده های دامی، واکسن و دارو، جوجه یک روزه و جوجه ریزی به اندازه نیاز بازار است و همچنین مناسبت های دینی و ملی هم در عرضه و تقاضا تاثیر گذار است.

سرپرست جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه دستگاه نسبت به کسری مرغ در بازار اقدام کرده است، تصریح کرد: عرضه مرغ منجمد در بازار با قیمت ۴۸ هزار تومان توسط واحدهای سیار و فروشگاه های امین صورت گرفته است.

چاله چاله بیان کرد: تکه فروشی مرغ در واحدهای عرضه کننده تخلف محسوب می شود و این واحدهای متخلف به تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه معرفی می شوند.

وی ادامه داد: بازرسان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بر روی واحدهای عرضه کننده مرغ نطارت دارند و مردم نیز می توانند گزارش گران فروشی را سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.

سرپرست جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: همچنین ۷۰۰ بازرس بسیج اصناف در هشت منطقه شهرستان کرمانشاه و ۱۳ شهرستان استان عملیات نظارت بر بازار را انجام می دهند.