سرپرست شرکت گاز کرمانشاه خبر داد؛ تکمیل گازرسانی به روستاهای کرمانشاه تا پایان سال آینده

سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به ضریب نفوذ ۸۶ درصدی گازرسانی روستایی از تکمیل گازرسانی به روستاهای کرمانشاه تا پایان سال آینده خبر داد.

ناصر حسینی  اظهار کرد: گازرسانی به روستاهای استان کرمانشاه در قالب ۲ هزار و ۳۰۵ روستا در حال اجرا بوده که یک هزار و ۸۶۰ روستا تاکنون گازدار شده است.

وی افزود: همچنین عملیات گازرسانی به ۳۲۲ روستای استان کرمانشاه در حال اجرا بوده و ۱۲۵ روستا نیز عملیات گازرسانی به آنها در مرحله طراحی قرار دارد.

سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد: عملیات گازرسانی به روستاهای استان کرمانشاه تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل می‌شود.

حسینی با اشاره به گازرسانی به شهرهای استان کرمانشاه، بیان کرد: در استان ۳۳ شهر وجود دارد که تنها سه شهر از نعمت گاز برخوردار نیستند که شهر ریجاب تا پایان سال جاری، ازگله در نیمه نخست سال آینده گازدار می‌شوند اما شهر سومار با توجه به غیرمسکونی بودن و مصوبه شورای اقتصاد قابلیت گازرسانی ندارد.

وی با اشاره به ضریب نفوذ گازرسانی در استان کرمانشاه، خاطر نشان کرد: ضریب نفوذ گازرسانی شهری ۹۹.۵ درصد و ضریب نفوذ گازرسانی روستایی ۸۶ درصد بوده که در تلاش هستیم تا پایان سال جاری به بالای ۹۰ درصد برسد.