سرپرست شرکت گاز کرمانشاه: میزان مصرف گاز در کرمانشاه از مرز ۱۶ میلیون متر مکعب عبور کرد

رساناپرس_سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به اینکه ۷۵ درصد انرژی استان از بخش گاز تامین می شود، گفت: میزان مصرف گاز در کرمانشاه از مرز ۱۶ میلیون متر مکعب عبور کرد.

ناصر حسینی اظهار کرد: میزان مصرف گاز در استان کرمانشاه طی روزهای گذشته از مرز ۱۶ میلیون متر مکعب در بخش خانگی و صنعتی عبور کرده است.

وی با اشاره به اینکه ۷۵ درصد انرژی استان از بخش گاز تامین می شود، افزود: ۳۰ شهر و یک هزار و ۸۷۵ روستا کرمانشاه شامل ۶۶۱ هزار مشترک از نعمت گاز برخوردار هستند.

سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد: اگر مردم الگوی مصرف تا ۱۰ درصد نیاز را رعایت کنند هم از هوای سالمی برخوردار خواهیم بود و هم در بخش صنعت و تامین گاز خودروها دچار مشکل نخواهیم شد.

حسینی بیان کرد: چنانچه مشترکین پرمصرف نسبت به کاهش گاز مصرفی اقدام نکنند باید بر اساس الگوهای تعیین شده بهای بیشتری را پرداخت کنند.

وی با اشاره به فرا رسیدن فصل سرد سال گفت: موتورخانه های منازل مسکونی و ادارای به صورت رایگان عایق کاری و اقدامات فنی لازم برای آنها صورت می گیرد و در بخش اداری پس از اتمام ساعت کاری باید وسایل گرمایشی خاموش شوند.