سرپرست معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه منصوب شد

طی حکمی از سوی شهردار کرمانشاه و در ادامه انتصابات مجموعه مدیریت شهری سرپرست معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه منصوب شد.

 

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه طی حکمی ازسوی دکتر نادر نوروزی، دکتر کاوه مردافکن به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه منصوب شد.

دکتر کاوه مردافکن پیش از این مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه را بر عهده داشت.

گفتنی است، پیش از این مهندس امید کریمی عهده دار معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه بود.