سقوط آزاد “جمعیت جوان” کشور/ کرمانشاه شرایط بدتری دارد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه با اشاره به روند کاهشی جمعیت جوان کشور، افزود: این روند کاهشی در کرمانشاه شتاب بیشتری دارد و جمعیت جوان استان از 38.1 درصد در سال 1390 به 22.5 درصد در سال 1410 می رسد.

به گزارش رسانا پرس به نقل از ایسنا حبیب الله وفایی  قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با اشاره به آمار نگران کننده از کاهش جمعیت جوان کشور در سالهای اخیر گفت: ادامه این روند می‌تواند تا ۱۰ سال دیگر ایران را به یک کشور سالمند تبدیل کند.

وی افزود: سال ۱۳۹۰ جمعیت جوان کشور معادل ۳۷٫۴ درصد جمعیت کشور بود و در حال حاضر به ۲۸٫۵ درصد رسیده و طبق برآوردهای صورت گرفته تا سال ۱۴۱۰ به ۲۴٫۱ درصد می رسد که نشان دهنده سرعت پیری جمعیت کشور است.

وفایی گفت: این وضعیت در استان به مراتب بدتر است و کرمانشاهی که در سال ۱۳۹۰، ۳۸٫۱ درصد و در حال حاضر ۳۳٫۱ درصد جمعیت آن را جوانان تشکیل می‌دهند تا سال ۱۴۱۰ طبق برآوردهای صورت گرفته جمعیت جوان آن به ۲۲٫۵ درصد یعنی پایین تر از میانگین کشوری می رسد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه به روند پیش روی هرم سنی جمعیت کشور هم اشاره کرد و افزود: سال ۱۳۹۰ بیشترین جمعیت کشور به رده سنی ۲۰ تا ۲۹ سال اختصاص داشته و در سال ۱۳۹۵ این جمعیت حداکثری به رده سنی ۲۵ تا ۳۴ رسیده و در حال حاضر بیشترین جمعیت کشور به رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال اختصاص دارد و پیش بینی می شود سال ۱۴۱۰ بیشترین جمعیت کشور به رده سنی ۴۰ تا ۴۹ سال اختصاص یابد.

وفایی با اشاره به نقش مهم جمعیت در توسعه کشورها، گفت: جمعیت نقش کلیدی در توسعه کشورها بویژه در حوزه اقتصاد دارد، بنابراین برای رشد و پیشرفت کشور و حفظ امنیت آن جمعیت جوان کشور باید افزایش یابد.

این مسئول به تصویب قانون “جوانی جمعیت” اشاره کرد و افزود: در این قانون مشوق ها و کمک های خوبی به جوانی جمعیت اختصاص داده شده است.

وفایی گفت: این قانون از جنبه های مختلف به این موضوع پرداخته و از ساخت خوابگاه های متاهلی گرفته تا جذب و استخدام افراد متاهل و دارای فرزند و افزایش مدت مرخصی برای زنان شاغل و پرداخت تسهیلات و … در آن لحاظ شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه گفت: بطور مثال در قانون جدید مرخصی زایمان به ۹ ماه افزایش یافته و مادران شاغل می توانند بصورت دلخواه دو ماه آن را قبل از زایمان استفاده کنند و برای موارد دوقلو و بیشتر این مدت به بیش از یک سال افزایش یافته است.

وفایی گفت: همچنین در این قانونی مادران شاغل که از زمان اجرای این قانون صاحب فرزند شوند، به ازای هر فرزند یک سال بصورت دلخواه از سن بازنشستگی آنها کم می شود و از فرزند سوم به بعد این مدت به یک سال و نیم افزایش می یابد، یعنی یک مادر از زمان اجرای قانون اگر صاحب یک فرزند شود یک سال و اگر صاحب دو فرزند شود دو سال و اگر صاحب سه فرزند شود ۳٫۵ سال از سن بازنشستگی او کم می شود و می تواند به دلخواه خود زودتر بازنشسته شود.