سهم کرمانشاه از درآمدهای مالیاتی کمتر از یک درصد است

سرپرست اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه درآمد مالیاتی استان را ۶.۷ درصد عنوان کرد و گفت: صاحبان مشاغل تا پایان خرداد‌ماه جاری اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند.

 

بهمن بادکو سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه امروز در جمع اصحاب رسانه، اظهار کرد: کرمانشاه از لحاظ صنعتی بودن جزء استان‌های ضعیف است چون بیشتر به سمت کشاورزی و دامپروری رفته است.

وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در راستای فعال کردن واحدهای تولیدی غیرفعال و نیمه‌فعال به سمت تولید سوق داده می‌شود و تسهیل نحوه پرداخت و اقساط نیز در خصوص هرگونه بدهی مالیاتی اعمال می‌شود.

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه درآمد مالیاتی استان را ۶.۷ درصد عنوان کرد و افزود: صاحبان مشاغل تا پایان خرداد‌ماه جاری فرصت دارند که اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند.

وی خاطرنشان کرد: موعدیان به صورت خود اظهاری یا با پذیرش توافق تبصره ۱۰۰ می‌توانند اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند.

بادکو تصریح کرد: چنانچه زمان پرداخت به تعویق افتد با توجه به ماده ۱۹۰، هر ماه ۲.۵ درصد جریمه اعمال خواهد شد، مبلغ مالیاتی تشخیصی باید پرداخت شود ولی در جرایم بخشودگی و تسقیط در نظر گرفته می‌شود