سه شهرستان استان کرمانشاه همچنان در وضعیت بحران قرار دارند

رسانا- مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه گفت: امروز سه شهرستان کنگاور، صحنه و سنقرهمچنان به دلیل شدت گرد و غباردر وضعیت بحران قرار دارند.

به گزارش رسانا پرس، محمدی بیان کرد: بر اساس شاخص کیفی هوا در ساعت یازده امروز شهرستان کنگاور ۴۷۱و براساس تخمین کارشناسان در شهر‌های صحنه و سنقر بیش از ۴۵۰ اعلام شده که بیانگروضعیت بحرانی است.
وی با بیان اینکه در شهر صحنه و سنقر ایستگاه سنجش هوا نداریم افزود: با توجه به بررسی‌های انجام شده و کاهش دید افقی در این شهرستان‌ها و همجواری با شهرستان کنگاور این دو شهر نیز در وضعیت بحران قرار دارند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه اضافه کرد : هم اکنون غلظت هوا در شهرستان‌های غربی رو به کاهش و به سمت شهرستان‌های شرقی بیشتر است.
محمدی ادامه داد : هم اکنون شاخص کیفی هوا در شهر کرمانشاه ۱۶۳ در قصرشیرین ۱۳۱ در سرپل ذهاب ۱۶۶ است که نشان دهنده وضعیت هشدار می‌باشد.
وی گفت: شاخصی کیفی هوا در پاوه با ۶۹ و در اسلام اباد غرب با ۹۶ نشان از وضعیت استاندارد دارد

شاخصی کیفی هوا  در حالت استاندارد زیر صد است .