شب فرهنگی کرمانشاه در برج میلاد برگزار می‌شود

رسانا پرس_شهردار کرمانشاه با اشاره به برگزاری شب فرهنگی کرمانشاه در تهران، گفت: در مراسم شب فرهنگی کرمانشاه ، ظرفیت‌های گردشگری ،اقتصادی وفرهنگی استان کرمانشاه با هدف جذب سرمایه‌گذاری در بخش های مختلف معرفی می شود 

به گزارش رسانا پرس، شب فرهنگی کرمانشاه در برج میلاد برگزار می‌شودنادر نوروزی در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی برنامه‌های شب فرهنگی کرمانشاه گفت: این مراسم چهارشنبه پنجم مرداد ماه جاری در برج میلاد تهران برگزار می‌شود.

وی ادامه داد:کار‌های خوبی در حوزه معرفی کرمانشاه در تهران با شکل گیری خانه کرمانشاه، حسینیه و مساجد کرمانشاهیان باهدف نمود ظرفیت‌های کرمانشاه درکشورانجام شده است.

شهردار کرمانشاه تصریح کرد: جلب مشارکت و انتقال تجربیات کرمانشاهیان در حوزه‌های مختلف در پیشرفت کرمانشاه موثر است.

نادر نوروزی با اشاره به اینکه شب‌های فرهنگی فرصتی مناسب برای جذب سرمایه‌گذار در ظرفیت‌های کرمانشاه است افزود: معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و فرهنگی کرمانشاه از برنامه‌های این شب خواهد بود.

شهردار کرمانشاه گفت: دستاورد برگزاری این شب ارتقاء کرمانشاه در حوزه‌های مختلف به ویژه فرهنگی باید باشد.