شرایط ذخایر خون در کرمانشاه مطلوب است

مدیرکل انتقال خون کرمانشاه شرایط حال حاضر ذخایر خونی استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: نیاز به خون همیشگی است چون برخی از فرآورده‌های خونی مثل پلاکت فقط سه روز قابل نگهداری است.

 

به گفته مریم میرزاده مدیرکل انتقال خون استان کرمانشه همراهی هم‌استانی عزیز که همیشه در تأمین خون و فرآورده‌های خونی ما را یاری می‌کنند، امسال برنامه داریم افزایشی در میزان خونگیری داشته باشیم تا طبق معمول نیاز مراکز درمانی را جبران کنیم.

وی ادامه داد: بدین منظور برنامه تیم سیار شهرستان‌ها را منظم‌تر و بیشتر خواهیم کرد. به‌طوریکه در هر ماه حداقل یک بار تیم سیار بتواند در هر شهرستان حضور داشته باشد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه درباره شرایط فرآورده‌ها و ذخایر خونی حال حاضر استان، گفت: خوشبختانه امسال با همراهی هم‌استان‌ها از اول سال مشکلی در تأمین خون و فرآورده‌های خونی نداشتیم و هم اکنون ذخایر نسبتا خوبی داریم ولی نیاز به خون همیشگی است.

وی تصریح کرد: بعضی از فرآورده‌های خونی مثل پلاکت فقط سه روز قابل نگهداری است به خاطر همین اگر هر چقدر ذخایر خونی مناسبی از فرآورده‌ها داشته باشیم ولی با کاهش مراجعه کننده طی دو تا سه روز مواجه شویم برای تهیه پلاکت با مشکل برمی‌خوریم و در پی آن امکان داورد قادر به پاسخگویی به درخواست بیمارستان‌ها نباشیم.