شناسایی بیش از ۵۰۰ کودک «اوتیسم» در کرمانشاه

رسانا پرس-معاون امور توانبخشی بهزیستی استان کرمانشاه، از شناسایی بیش از 500 کودک «اوتیسم» در استان خبر داد.

به گزارش رسانا پرس-تدوین چاب کتاب، کتابچه، دفترچه‌های آموزشی، راهنما و تخصصی برای خانواده‌ها، کودکان اوتیسمی و پرسنل مراکز زیرنظارت از دیگر خدمات سازمان بهزیستی به کودکان اوتیسمی است که معاون امور توانبخشی بهزیستی استان کرمانشاه از آن یاد کرد.

وی در خصوص جمعیت کودکان اوتیسمی در استان، اظهار کرد: با کمک دانشگاه علوم پزشکی و مجموعه بهزیستی، بیش از ۵۰۰ کودک در استان شناسایی شده که از خدمات سازمان بهره می‌گیرند.

کوهی با اشاره به فعالیت یک مرکز آموزشی و توانبخشی مختص طیف اوتیسم در مرکز استان، گفت: راه‌اندازی مرکز مراقبتی موقت و همچنین مرکز آموزشی روزانه توانبخشی طیف اوتیسم را نیز در برنامه داریم.

وی در پایان از والدین درخواست کرد، چنانچه علائم مربوط به اوتیسم را در کودکان خود مشاهده کردند برای پیگیری‌های بیشتر به بهزیستی یا واحد غربالگری بهزیستی در حوزه پیشگیری مراجعه کنند تا در صورت تشخیص با تشکیل پرونده از خدمات تخصصی بهزیستی بهره‌مند شوند.