شناسایی ۱۰۰ نیاز فناورانه اشتغالزا در حوزه کشاورزی استان کرمانشاه

رساناپرس_سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت : ۱۰۰ نیاز فناورانه حوزه‌های مختلف کشاورزی شناسایی شده که که در صورت رسیدن به تولید انبوه، می‌تواند اشتغال زا باشد.

به گزارش رساناپرس،علی چاله چاله با تاکید بر اینکه افزایش بهره‌وری در حوزه کشاورزی بسیار مهم است، گفت: حاصل این برنامه‌ها در کشاورزی باید به نتایج ملموس و قابل اندازه گیری در افزایش بهره وری تولید، آب و خاک منتج شود.

وی با اشاره به اینکه می‌توان انجام برخی از این موارد را به شرکت‌های توانمند فعال استان در این عرصه سپرد ادامه داد: در حوزه کشاورزی طرح‌های بسیار خوبی می‌توان اجرا کرد که در صورت رسیدن به تولید انبوه، می‌تواند اشتعال زا باشد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه شرکت های دانش بنیان و فناور باید از این پس در نشست‌های این حوزه در مجموعه جهاد کشاورزی حضور پیدا کنند و مطالبات و مشکلات خود را مطرح کنند، گفت: حوزه کشاورزی دارای نیاز‌های فراوانی است که می‌توان از ظرفیت شرکت‌های فناور و دانش بنیان برای تأمین آن‌ها بهره گرفت.