شهردار کرمانشاه:حضور فعالانه بانوان در جامعه، نقض کننده دروغ بزرگ تبعیض جنسیتی در انقلاب اسلامی است

رسانا پرس_شهردار کلانشهر کرمانشاه با اشاره به اینکه حضور فعالانه زنان در جامعه نقض کننده تفکر تبعیض جنسیتی در انقلاب اسلامی است، گفت: رسالت اصلی زنان در جامعه تربیتی است.

دکتر نادر نوروزی در نشست توانمندی بانوان شهرداری که توسط شورای امر به معروف شهرداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: نقش زن در اسلام جایگاه مکملی داشته و تکمیل کننده مرد است.

وی افزود: یکی از وظایف و تکالیفی که خداوند متعال برای زن تعریف کرده، نقش تربیتی است.

شهردار کلانشهر کرمانشاه تصریح کرد: تفکر فمنیستی که از غرب سرچشمه گرفته، تفکری غلط است.

وی ادامه داد: نگاه اسلام به جایگاه زن، عدالت محور است و زن را تکمیل کننده انسان کامل می‌داند.

نوروزی خاطرنشان کرد: حضور فعالانه بانوان در جامعه نقض کننده تفکر تبعیض بین زن و مرد در جمهوری اسلامی است.

وی گفت: جنگ رسانه‌ای دشمن، فضای بسیار سنگینی علیه حقوق واقعی و اسلامی زنان ایجاد کرده است.

شهردار کلانشهر کرمانشاه اظهار داشت: مسئولیت پذیری و دقت بالا در انجام کارها ۲ مشخصه شاخص بانوان در پست های مدیریتی بوده است.

وی گفت: قوانین جدیدی که در مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق زنان تصویب شده، نشان دهنده این است که انقلاب اسلامی نگاهی ویژه به جایگاه و نقش زنان دارد.

نوروزی با اشاره به رسالت اصلی زنان در جامعه که تربیت است، اضافه کرد: همه ما زنان و مردان پرورش یافته دامن مادران هستیم.

وی ادامه داد: جنگ رسانه‌ای دشمن امروز کار را به جایی کشانده که حجاب که به عنوان مصونیت زن به حساب می آید، این روزها به عنوان محدودیت به جوانان معرفی می‌شود.

شهردار کرمانشاه خاطرنشان کرد: غیرت مردان بیش از هر چیزی در وضعیت پوشش و حجاب بانوان تاثیرگذار است.

وی افزود: پوشش و حجاب زمینه فطری هر انسانی است و قطعا تعرض به حریم خصوصی برای همه زنان ناپسند است.

گفتنی است که در پایان نشست به همت معصومه کمری مشاور امور بانوان شهردار کرمانشاه و ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرداری از ۸۰ نفر از پرسنل خانم شهرداری تجلیل به عمل آمد.