شهردار کرمانشاه:پزشکی قانونی یک کار علمی سخت و پرتنش است/لایحه ۲فوریتی احداث ساختمان جدید پزشکی قانونی به شورای اسلامی شهر ارسال می‌شود

شهردار کرمانشاه با اشاره به نقش پراهمیت رساناپرس_ پزشکی قانونی در صدور برخی از احکام قضایی، گفت: پزشکی قانونی یک کار علمی، سخت و پرتنش است که دقت زیادی در اجرای آن لازم است.

به گزارش رسانا پرس،به گزارش مرکز اطلاع رسانی شهرداری کرمانشاه دکتر نادر نوروزی شهردار کلانشهر کرمانشاه در دیدار با پرسنل و مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه اظهار داشت: نقش مهم و پر اهمیت پزشکی قانونی با تغییر رای محاکم قضایی در برخی از پرونده ها بر اساس نظریه این نهاد به وضوح مشخص و نمایان است.

وی افزود: کار در پزشکی قانونی دقت نظر بسیار زیادی را می طلبد و بسیاری از احکام قضایی بر اساس نظریه پزشکی قانونی صادر می شود که نشان دهنده اهمیت نظر این نهاد است.

شهردار کرمانشاه تصریح کرد: بر همین اساس پزشکی قانونی یک کار علمی، سخت و پر تنش است که خدمت‌رسانی از طریق این دستگاه شجاعت، قوت قلب و استمرار می‌خواهد.

وی ادامه داد: در مواقعی که بحران های خاص اتفاق می افتد حجم کار پزشکی قانونی نیز افزایش یافته و نیاز به امکانات به روز دارد.

شهردار کرمانشاه با اشاره به موافقت اولیه برای احداث ساختمان جدید پزشکی قانونی، خاطرنشان کرد: لایحه ۲فوریتی در این خصوص تنظیم و در اولین فرصت به شورای اسلامی شهر ارسال می‌شود.