شهردار کرمانشاه: بازرسی چشم بینای مجموعه مدیریت شهری است/وظیفه شناسایی انحراف در مجموعه‌ها بر عهده بازرسی است/تغییر پویایی به دنبال دارند

شهردار کرمانشاه با اشاره به اینکه بازرسی چشم بینای مجموعه مدیریت شهری است گفت : وظیفه شناسایی انحراف در دستگاه‌ها بر عهده بازرسی است.

 

 

دکتر نادر نوروزی مدیرکل پیشین و جدید بازرسی شهرداری کرمانشاه اظهار داشت: بازرسی به عنوان چشم بینای مجموعه‌ مدیریت شهری در حال فعالیت و خدمت است.

وی افزود: یکی از وظایفی مهمی که بر عهده مجموعه بازرسی در شهرداری‌ها است، شناسایی درست و به موقع انحراف و جلوگیری از شکل گرفتن آن است که مانع رسیدن به اهداف است.

شهردار کرمانشاه تصریح کرد: تغییرات در سازمانها و ادارات حرکت رو به جلو تلقی شده و پویایی مجموعه را به دنبال دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌هایی که برای بازرسی در نظر داریم حوزه فعالیت و نظارت بازرسی در شهرداری کرمانشاه گسترده تر خواهد شد.

مجتبی شرفی مدیرکل جدید بازرسی شهرداری کرمانشاه نیز در این مراسم اظهار داشت: با به کارگیری تجربیات گذشته به دنبال سالم سازی عملکرد و برخورد با فساد در مجموعه مدیریت شهری خواهیم بود.

وی با تاکید بر جدی گرفتن پست بازرسی در مناطق و سازمان‌های تابعه شهرداری کرمانشاه،گفت: با برنامه‌ریزی صورت برای سازمان ها، مناطق و اداراتی که نیاز به مراقبت بیشتر دارند، نظارت را افزایش می‌دهیم.

مدیرکل بازرسی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: شهرداری به واسطه خدمت رسانی ۲۴ ساعته و گستردگی خدمات نیاز به نظارت ویژ‌ه‌تر دارد.

وی با تشریح محورهای اصلی فعالیت بازرسی در شهرداری‌ها، خاطرنشان کرد: پاسخگویی به شکایات، ارزیابی عملکرد و بازرسی سه محوری است که عمده ترین فعالیت اداره کل بازرسی شهرداری براساس آن تعریف می شود.

وی با اشاره به اینکه پاسخگویی به شکایات یکی از مهمترین اصولی است که مجموعه های مدیریت شهری باید به آن عمل کنند، گفت: شهرداری کرمانشاه در حوزه پاسخگویی به شکایات مردمی تقویت خواهد شد.

شرفی در پایان با اشاره به عدم شفافیت و رشد یافتگی و رشد دادگی به عنوان ۲ ریشه مفاسد در حوزه اداری اشاره کرد.

گفتنی است در پایان این مراسم از علیرضا وزیری مدیر کل سابق بازرسی شهرداری کرمانشاه تقدیر و تشکر به عمل آمده و طی حکمی از سوی شهردار کرمانشاه مجتبی شرفی به عنوان مدیر کل جدید بازرسی شهرداری کرمانشاه منصوب شد.