شهردار کرمانشاه: شالوده شورای اسلامی ریشه در قرآن کریم دارد

شهردار کرمانشاه در پیام روز ملی شوراها گفت: شالوده شورای اسلامی ریشه در قرآن کریم دارد.

 

 

به گزارش مرکز اطلاع رسانی شهرداری کرمانشاه، دکتر نادر نوروزی به مناسبت نهم اردیبهشت روز شوراها پیامی صادر کرد، در متن پیام آمده است:

“و امرهم شورا بینهم”

سپاس و ثنای بی حد بر خالقی که به لطف استقرار مستحکم جمهوری اسلامی ایران و در راستای احترام و اکرام به شخصیت و هویت انسان و مردم عزیز ایران نهادی به نام شورای اسلامی در این کشور شکل گرفت.

مشورت یکی از ارکان مهم سلامت تصمیم گیری هاست، بنا به فرمایش پیامبر اعظم (ص) «هیچ قومی مشورت نکردند جز آنکه به بهترین امور هدایت یافتند».

نهاد شورا که شالوده آن ریشه در قرآن و مبانی دین مبین اسلامی دارد در واقع به فرایند واگذاری امور به مردم، عینیت بخشید و به برکت این اتفاق، نقش آفرینی مردم در تعیین سرنوشت خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنند، دوچندان شد.

در پایان روز شوراها را به اعضای محترم شورای اسلامی شهر کرمانشاه تبریک گفته و در پیشگاه پروردگار توفیق روز افزون آن عزیزان را مسألت دارم.