شهردار کرمانشاه مطرح کرد؛ عزم مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه برای حمایت از حضور سرمایه‌گذاران خارجی/توسعه پایدار شهرها در گرو جذب سرمایه‌گذار

شهردار کرمانشاه از ازم مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه برای حمایت از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های شهری کرمانشاه خبر داد و گفت: توسعه پایدار شهرها در گروه جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مدیریت شهری است.

 

دکتر نادر نوروزی شهردار کرمانشاه در دیدار با تیم سرمایه گذار خارجی از کشور ترکیه اظهار داشت: مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه عزم خود را برای حمایت از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در مدیریت پروژه های شهری جذب کرده است.

وی ادامه داد: در راستای جذب سرمایه گذار خارجی موانعی بر سر راه است، که شهرداری کرمانشاه به دنبال اتخاذ تدابیر لازم جهت تسهیل در تحقق حضور سرمایه گذار خارجی است.

شهردار کرمانشاه با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد و خاص شهر کرمانشاه و فرهنگ ارزشمند و غنی این دیار، تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه آمادگی خود جهت تعامل سازنده با سرمایه گذاران بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی در راستای توسعه اقتصاد شهری را اعلام می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از بهترین راه‌های توسعه پایدار شهری جذب مشارکت و سرمایه گذاری است، گفت: قطعا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر مستقیمی در توسعه پایدار شهری خواهد داشت؛ از این رو به دنبال فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در این حوزه هستیم.

دکتر نوروزی خاطرنشان کرد: از حضور تیم‌های سرمایه‌گذار خارجی در مدیریت پروژه‌های شهری استقبال خواهیم کرد.

گفتنی است در ادامه این دیدار سرپرست تیم سرمایه‌گذار ترکیه‌ای با ابراز خرسندی از حضور در کرمانشاه و برشمردن شاخصه‌های سرمایه‌گذاری در این شهر، تمایل این تیم برای مشارکت در پروژه‌های شهری را اعلام کرد.