ظرفیت تولید آب شرب شهر گودین به ۳۰ لیتر بر ثانیه رسید

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کنگاور خبر داد: با تعویض شناور و ارتقاء پمپ چاه آب شرب شهر گودین ظرفیت آب تولید این شهر به ۳۰ لیتر بر ثانیه رسید.

 

را

ظرفیت تولید آب شرب شهر گودین به ۳۰ لیتر بر ثانیه رسیدحبیب اله خزایی به برنامه ریزی‌های مدون شرکت آبفا استان جهت کاهش تبعات خشکسالی در سطح استان اشاره کرد و گفت: امور آبفا شهرستان کنگاور به منظور گذر از تابستان ۱۴۰۱ با کمترین تنش آبی، نسبت به تعویض شناور ۷۳.۵ کیلووات و ارتقاء پمپ چاه آب شرب شهر گودین از ۳۴۵ کیلووات ۱۰ طبقه به ۳۷۴ کیلووات ۶ طبقه اقدام کرد.

وی از افزایش ۷ لیتر بر ثانیه ظرفیت آب تولیدی این چاه پس از اقدامات انجام شده خبر داد و خاطر نشان ساخت: با این اقدام به موقع علاوه بر افزایش ظرفیت آب تولیدی شهر گودین به ۳۰ لیتر بر ثانیه آب شرب ۳ هزار و ۲۰۰ شهروند نیز پایدار شد.

خزایی در پایان بر ضرورت ترویج فرهنگ صحیح مدیریت مصرف آب در جامعه تاکید کرد و افزود: مشترکین گرامی با در نظر گرفتن این موضوع که صرفه جویی به معنای درست مصرف کردن است می‌توانند مروجین خوبی جهت رعایت الگوی صحیح مصرف آب در جامعه باشند.

شهر گودین با هزار و ۱۸۰ مشترک آب و جمعیتی بالغ بر ۳ هزار و ۲۰۰ نفر در ۱۰ کیلومتری شهر کنگاور قرار دارد