عبور اولین موکب اربعین از مرز سومار

رسانا پرس_اولین موکب کشورمان امروز چهارشنبه از طریق مرز سومار در استان کرمانشاه وارد کشور عراق شد.

 عبور اولین موکب ایرانی از مرز سوماربر اساس توافقات صورت‌گرفته قرار است بخشی از موکب‌های ایرانی از طریق مرز سومار راهی عتبات عالیات شوند و در مسیر راهپیمایی زائران اربعین حسینی مستقر شوند.

بر اساس اعلام ستاد مرکزی اربعین حسینی، امسال بیش ‌از ۲ هزار و ۵۰۰ موکب ایرانی در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی در کشور عراق حضور خواهند داشت.