عمق خاک زراعی در کرمانشاه ۲۵ سانتی‌متر است/ فرسایش خاک امنیت غذایی را تهدید می‌کند

مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: از آن‌جا که عمق خاک در استان بیش از 25 سانتی‌متر نیست، از کشاورزان می‌خواهیم از انجام شخم‌های بسیار عمیق و عمیق خودداری کنند

افشین شورچه، مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در خصوص کشت پاییزه، اظهار کرد: خدای مهربان نعمت‌های همچون آب و خاک را در خدمت کشاورزان قرار داده است.

وی ادامه داد: یکی از ارکان کشاورزی خاک است با توجه به اینکه در فصل کشت پاییزه قرار داریم از کشاورزان می‌خواهیم به شدت حفظ بافت خاک را رعایت کنند، چرا که حفظ بافت خاک باعث شود تا سالیان از این نعمت برخوردار باشیم.

مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه عمق خاک زراعی در استان را ۲۵ سانتی‌متر اعلام کرد و افزود: از آن‌جا که عمق خاک در استان بیش از ۲۵ سانتی‌متر نیست از انجام شخم‌های بسیار عمیق و عمیق خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: هر سانتی‌متر خاک زراعی که از دست می‌رود، ۵۰۰ سال زمان می‌برد خاک احیا و تبدیل به خاک زراعی شود، لذا شخم‌های عمیق باعث از بین رفتن بافت خاک و استفاده از کودهای بیشتر می‌شود، این کودهای بیشتر سبب استحکام و در واقع خلوص سطح خاک می‌شود و بافت خاک را ازبین می‌برد.

وی از کشاورزان خواست، به سمت کشاورزی بدون شخم و کشاورزی که کمترین ترافیک در مزرعه را داشته باشند، بروند تا بافت خاک برای کشت و کارهای سالیان متمادی که بشر احتیاج به مایحتاج خود در دل خاک دارد، حفظ شود.