فردا امتحانات نهایی برگزار می‌شود

به گفته رئیس مرکز سنجش کیفیت آموزشی فردا امتحانات نهایی پایه دوازدهم در همه مناطق کشور برگزار می‌شود.