قطعه پایانی بزرگراه “میاندوآب-کرمانشاه” پاییز امسال افتتاح می‌شود

مدیر حوزه طرح های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از محور سه راهی قزانچی-کامیاران به عنوان یکی از حادثه خیزترین محورهای استان کرمانشاه در گذشته یاد کرد و افزود: از 10 سال پیش تبدیل این محور به یک محور بزرگراهی به طول 42 کیلومتر در دستورکار قرار گرفت

سلیمانی گفت: با تکمیل این مسیر عملا قطعه پایانی بزرگراه “میاندوآب-کرمانشاه” تکمیل می شود که افتتاح آن نقش مهمی در کاهش تصادفات این محور خواهد داشت.

سلیمانی خاطرنشان کرد: همچنین با تکمیل این قطعه، یکی از بخش های اصلی کریدور شمال غرب به جنوب غرب کشور که از مرز بازرگان شروع شده و با عبور از کردستان، کرمانشاه و لرستان به استان خوزستان و بندر امام(ره) می رسد هم در استان کرمانشاه تکمیل می شود.