قیمت بلیت سینماهای کرمانشاه شناور می‌شود

مدیرامور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه، از اجرای طرح پایلوت بهای بلیت شناور در سینماهای کرمانشاه خبر داد.


 

وی با بیان اینکه این طرح از امروز شنبه در سینماهای آزادی و بیستون (هتل پارسیان) آغاز شده است، افزود: این طرح که در سینماهای جهان نیز رایج است می‌تواند در راستای فروش بهینه سینماها در کشور بسیار موثر باشد.

مدیرامور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه گفت: قطعا بهای دریافت خدمات توسط مخاطبین از نکات حائز اهمیت استقبال از سینماست و اجرای این طرح در شرایط اقتصادی فعلی برای مردم هنردوست کرمانشاه بسیار مهم خواهد بود.

وی گفت: آیتم‌هایی نظیر ساعت پخش؛ روز نمایش؛ کیفیت سالن و مناسبت‌ها از جمله عواملی هستند که در نحوه ی بهای بلیت سینماها موثر خواهند بود

کنجوری گفت: در مرحله نخست این طرح به صورت آزمایشی برای فیلم «هناس» در سینماهای حوزه هنری اجرا خواهد شد و قیمت بلیت سینماها در این فاز برای فیلم مذکور به حداقل ۲۰۰ هزار ریال و حداکثر ۳۵۰ هزار ریال (باتوجه به آیتم‌های گوناگون) کاهش می‌یابد.

وی گفت: قطعا این برنامه می‌تواند با افزایش استقبال مخاطبان هنردوست استان از سینماها روبرو شود.