لزوم برنامه محوری در اتاق کرمانشاه و اتکا به راهبردهای توسعه‌ای برای اقتصاد استان

رسانا پرس_نشست هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه با موضوع تدوین برنامه برای دوره دهم اتاق برگزار شد.

به گزارش رساناپرس،در ابتدای این نشست ‌، حیدر کدیور رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به اهمیت داشتن راهبرد برای دوره چهار ساله پیش رو هیات نمایندگان گفت: لازم است در این زمینه از نظرات اساتید دانشگاه و افراد صاحب نظر استفاده کنیم.

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز بر لزوم راهبرد محوری در دوره دهم اتاق بازرگانی تاکید کرد و افزود: در دوره گذشته در اتاق کرمانشاه به این نتیجه رسیدیم که باید از پراکنده کاری فاصله بگیریم و برنامه جمع بندی شده داشته باشیم که خوشبختانه این مهم اکنون به راهبردی برای اتاق ایران نیز تبدیل شده است.

وی معتقد است داشتن برنامه مشخص، با جزئیات و حتی تعیین دقیق منابع مالی بسیار حائز اهمیت است.

کاشفی همچنین از تدوین پلتفرمی در اتاق ایران با هدف نظارت آنلاین بر اتاق‌های استان‌ها خبر داد.

بابک ترابی نائب رئیس اتاق کرمانشاه نیز داشتن برنامه و همصدایی در بخش خصوصی را برای تعامل با حاکمیت بسیار ضروری دانست.

وی با بیان اینکه باید بر ظرفیت‌های مهم متمرکز شویم، خاطرنشان کرد: باید ظرفیت‌هایی را مد نظر قرار دهیم که اتکا به آنها نتیجه بخش خواهد بود.

ناصر مرادی نائب رئیس دوم اتاق کرمانشاه نیز از لزوم دعوت از فعالین اقتصادی در کمیسیون‌های تخصصی و کسب نظر از آنها یاد کرد که این مهم در کمیسیون کشاورزی دنبال شده است.

در ادامه این نشست حدادی مشاور اتاق بازرگانی کرمانشاه از شرایط سخت اقتصادی و به تبع آن اتاق‌های بازرگانی یاد کرد که بخش زیادی از آن متاثر از شرایط تحریم بوده و حتی ذهنیت جامعه را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

وی تنها راه عبور از این شرایط را راهبردمحوری دانست و تاکید کرد: باید بر هشت راهبرد اساسی متمرکز شویم که یکی از مهمترین آنها بهبود فضای کسب و کار است.

به گفته حدادی لازم است چند عامل کلیدی که فضای کسب و کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد با همکاری اتاق بازرگانی شناسایی و اصلاح شود تا فعالین اقتصادی و مردم اثرات آن راببینند.

وی یکی از ظرفیت‌های مهمی که در اختیار اتاق‌های بازرگانی قرار دارد را شورای گفتگو دانست که باید از آن نهایت استفاده را ببریم.

در پایان این نشست سایر اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.