ماجرای سیل تابستانی امسال چه بود؟

بخشی از گفتگوی ایسنا با فیروز دولتشائی مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه: این شرایط ناشی از یورش غیرعادی سامانه مونسون(فصلی) به ایران است. مونسون بخشی از سامانه آب و هوایی حاره‌ای است که در فصل تابستان عمدتا روی هند و پاکستان و به شکلی ضعیف روی جنوب شرق کشورمان فعال می‌باشد.

در برخی سال ها این سامانه نیرومندتر شده و به عرض‌های شمالی و غربی‌تر متمایل می‌شود.

به دلیل گرمایش زمین و تغییر اقلیم، امسال رفتار مونسون به شکل نسبتا استثنایی تغییر کرد و موجب بارش های فرا سنگین در بخش‌های گسترده ای از نیمه جنوبی کشور شد.

رکوردهای پیشین بارش مرداد در جنوب شرق کشور مربوط به تابستان سال۱۳۷۴ بود که میانگین بارش به ۳۵ میلی متر رسید، اما امسال فعالیت مونسون رکوردهای قبلی را جابجا کرد.

درباره رخدادهای اقلیمی پیش‌بینی دقیق کار راحتی نیست، اما بعید به نظر می‌رسد مونسون هر سال  به این شدت تکرار شود، همانگونه که آخرین بار ۲۷ سال قبل و البته با شدت کمتر رخ داده است.