متقاضیانی که پیامک نهضت ملی مسکن را دریافت کرده اند مدارکشان را زودتر پست کنند

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت : از۱۹۴ هزارکرمانشاهی ثبت نام شده دراین طرح ۸۴هزار نفر شرایط اولیه را دارند.

متقاضیانی که پیامک نهضت ملی مسکن را دریافت کرده اند مدارکشان را زودتر پست کنند.مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت : از۱۹۴ هزارکرمانشاهی ثبت نام شده دراین طرح ۸۴هزار نفر شرایط اولیه را دارند و براساس پیامکی که دریافت می‌کنند باید هر چه زودتر مدارکشان به دفاتر پستی تحویل دهند تا از لیست حذف نشوند.

به گفته ، مهرداد آهکی سهم کرمانشاه در طرح چهارساله نهضت ملی مسکن ۱۱۹هزار و ۵۶۲ واحد است که در۲ سال نخست برای ساخت ۶۰هزار واحد برنامه‌ریزی شده است.