مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه:پاداش بیش از ۳ میلیارد تومانی برای مشترکان برق کم‌مصرف در کرمانشاه

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: ۳۰درصد از مشترکین برق از طرح تشویقی برای مشترکان کم مصرف استفاده کردند.

مرادی اظهار داشت: امسال طبق آخرین آمار ۳۰درصد از مشترکین برق از طرح تشویقی استفاده کرده و پاداش ۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومانی به مشترکان برق کم‌مصرف در کرمانشاه تعلق گرفت.

مرادی افزود:امسال به هیچ وجه خاموشی نداشتیم و علت قطعی‌هایی که گاهی پیش آمده به علت خرابی در اتصالات بوده و چیزی به نام طرح خاموشی به علت کمبود نیرو مانند سال گذشته نداشتیم.

وی در خصوص مصرف برق بخش صنعتی اظهار کرد: هماهنگی های لازم با بخش صنعتی از قبل انجام شده و قراردادی منعقد شد که در هفته یک روز با اداره برق همکاری بکنند، کارخانه هایشان را در آن روز وارد مدار نکنند و در واقع آن روز در هفته روز تعطیلشان بوده است.

مرادی درباره میزان مصرف برق نسبت به سال گذشته تصریح کرد:استان کرمانشاه در کل نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش مصرف داشته است.