مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه: پرداخت مستمری به بیش از ۴۱ هزار خانوار زیر پوشش بهزیستی  

در سه ماهه دوم امسال به ۴۱ هزار و ۹۰۲ خانوار زیر پوشش بهزیستی مستمری پرداخت شده است

به گزارش رساناپرس،مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به افزایش تعداد خانوارهای مستمری بگیر در سه ماهه دوم گفت: تعداد دریافت کنندگان مستمری در سه ماهه اول امسال ۴۰ هزار و ۹۱۲ خانوار بوده است.

فرحناز محمدی با اشاره به اینکه در سه ماهه اول ۱۷۷ هزار و ۹۸۶ نفر از جمعیت زیرپوشش از خدمات مستمر و غیرمستمر بهره مند شدند افزود: در سه ماهه دوم این تعداد به ۱۸۱ هزار و ۶۰۳ نفر افزایش یافت.

وی ارائه خدمات توانبخشی، پیراپزشکی کمک هزینه مسکن، کاهش آسیبهای اجتماعی، مداخلات روانشناختی، پیشگیری از معلولیت و تسهیلات اشتغالزایی را از جمله خدمات بهزیستی به مددجویان عنوان کرد.