مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه:۳۷ درصد تعهد ایجاد اشتغال در کرمانشاه محقق شده است

رسانا پرس_  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: طی سال جاری ۳۷ درصد از تعهد ایجاد اشتغال در این استان محقق شده است.

مختار احمدی، با بیان اینکه برگزاری نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این استان برای کمک به ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری با جدیت دنبال می‌شود، اظهار کرد: ۴۶ هزار و ۸۲ فرصت شغلی برای استان کرمانشاه طی سال جاری پیش بینی شده است.

وی افزود: تاکنون ۱۷ هزار فرصت شغلی معادل ۳۷ درصد تعهد ایجاد اشتغال برای این استان محقق شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت تعهد ایجاد اشتغال در شهرستان روانسر، خاطر نشان کرد: یک هزار و ۷۴۷ فرصت شغلی برای سال جاری در این شهرستان پیش بینی شده است.

احمدی اضافه کرد: تاکنون ۶۰۰ فرصت شغلی به میزان ۳۶ درصد تعهد ایجاد اشتغال شهرستان روانسر محقق شده است.