مدیرکل درآمد شهرداری کرمانشاه: عوارض تعرفه محلی ۲۰ درصدافزایش داشته است/ تخفیف ۱۰ درصدی درصورت پرداخت به موقع عوارض ساختمان و زمین

مدیرکل درآمد و وصول مطالبات شهرداری کرمانشاه گفت: عوارض تعرفه محلی 20 درصدافزایش داشته است.

ناصر حمیدی اظهار داشت: عوارض تعرفه محلی سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال گذشته بصورت میانگین حداکثر ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه عوارض ملی نوسازی شامل تمامی ساختمان ها و زمین است افزود: این عوارض نیز براساس دستورالعمل وزارت کشور ۱۵ درصد افزایش داشته است که اگر شهروندان این عوارض را در اوایل سال پرداخت کنند مشمول ۱۰ درصد تخفیف خواهند شد.

مدیرکل درآمد و وصول مطالبات شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: عوارض صدور پروانه ساخت ساختمانی نیز ۲۰ درصد افزایش داشته است و از شهروندان درخواست داریم نسبت به پرداخت به موقع آن اقدام کنند.

حمیدی ادامه داد: عوارض خودروهای حقوقی و حقیقی براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده درصورت عدم پرداخت به موقع، مشمول جریمه می شوند و شهروندان برای پرداخت می توانند به دفاتر پیشخوان دولت و یا سایت عوارض خودرویی شهرداری کرمانشاه واقع در بلوار کیهانشهر مراجعه کنند.

وی بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری کرمانشاه را مبلغ ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام و خاطرنشان کرد: این مبلغ نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل درآمد و وصول مطالبات شهرداری کرمانشاه اشاره ای نیز به آرای کمسیون ماده ۷۷ داشت و بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ بیش از هزار رای با مبلغ صد میلیارد تومان با موضوع عوارض پذیره و… صادر شده است.

حمیدی در پایان گفت: تاکنون بیش از ۲۰ درصد این مبلغ وصول شده است و مابقی آن توسط مناطق هشت گانه شهرداری درحال وصول است.