مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه: ۸۰۰۰ کرمانشاهی قسط نخست طرح مسکن ملی را پرداخت کردند

رساناپرس_مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: هشت هزار کرمانشاهی قسط نخست طرح مسکن ملی را پرداخت کردند.

مهرداد آهکی اظهار کرد: تاکنون ۳۵۸ هکتار زمین در استان کرمانشاه در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته است و عملیات اجرایی پروژه‌های این طرح نیز آغاز شده است.

وی افزود: ۶۰ درصد زمین‌های طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمانشاه تأمین شده و از مجموع ۳۳ هزار نفر تاکنون هشت هزار نفر نخستین قسط ۴۰ میلیون تومانی را واریز کرده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: برای افراد متقاضی طرح نهضت ملی اقدام مسکن در شهر کرمانشاه تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی و در سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

آهکی بیان کرد: بر اساس مصوبه استانداری کرمانشاه ادارات و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند زمین‌های مازاد خود را در اختیار این طرح قرار دهند و هم اکنون بجز چند دستگاه اقدام خاصی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به اطلاعات موجود ۵۷ هزار کرمانشاهی متقاضی اقدام ملی مسکن هستند و ۱۷۰ هکتار زمین مازاد شناسایی شده است.