مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه: ۳۰میلیارد تومان اعتبار به کتابخانه مرکزی کرمانشاه اختصاص یافت

رساناپرس_مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه گفت: ۳۰ میلیارد تومان اعتبار به کتابخانه مرکزی کرمانشاه در سفر رئیس جمهور به این استان اختصاص یافت.

معصومه حسنی خونسار اظهار کرد: نهاد کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با ۹۰ باب کتابخانه نهادی و ۲۳ باب کتابخانه مشارکتی بیش از ۵۴ هزار عضو دارد که برنامه‌های مختلفی برگزار می‌شود.

وی افزود: پروژه کتابخانه مرکزی کرمانشاه از سال ۸۶ آغاز شده اما به دلیل کمبود اعتبار تاکنون تکمیل نشده است و این پروژه جز مصوبات سفر رئیس‌جمهور نیز برای تأمین اعتبار قرار گرفت.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه تصریح کرد: مجری پروژه اداره‌کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه است و بر اساس برآوردهای انجام گرفته نیازمند ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل است.

حسنی خونسار بیان کرد: ساختمان کتابخانه مرکزی کرمانشاه در پنج طبقه با زیر بنای ۱۲ هزار متر در حال اجرا است.

وی با اشاره به پیشرفت ۵۵ درصدی پروژه، خاطر نشان کرد: از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور ۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل کتابخانه مرکزی کرمانشاه تخصیص یافته است.