مدیر آسفالت شهرداری کرمانشاه:برنامه آسفالت شهر کرمانشاه در پنج محور اجرا می‌شود

مدیر آسفالت شهرداری کرمانشاه گفت: برنامه آسفالت در شهر کرمانشاه توسط پیمانکار و نیروهای شهرداری در پنج محور اجرا می‌شود.

 

به گزارش مرکز اطلاع رسانی شهرداری کرمانشاه، عرفان متعبد اظهار داشت: بنابر بررسی ها و دستورات دکتر نوروزی شهردار کرمانشاه، برنامه آسفالت در سال ١۴٠١ در پنج محور اجرا می‌شود.

وی افزود: محور اول، روکش معابر اصلی سطح شهر کرمانشاه است که توسط پیمانکار اجرا می‌شود.

مدیر آسفالت شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه اسناد مناقصه توسط مشاور تهیه و بزودی پیمانکار مشخص می‌شود تصریح کرد: محور دوم این برنامه، لکه گیری خیابان های فرعی درجه دو است.

متعبد ادامه داد: محور سوم این برنامه، آسفالت اساسی کوچه های خاکی است به نحوی که دیگر شاهد کوچه خاکی در شهرک ها نباشیم.

روکش آسفالت کوچه های که عبور و مرور در آنان امکان پذیر نیست، برنامه چهارمی بود که مدیر آسفالت شهرداری کرمانشاه به اجرای آنان در سطح شهر کرمانشاه اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: لکه گیری کوچه ها، برنامه پنجم ما در این عملیات اجرایی است.

متعبد در پایان با بیان اینکه چهار برنامه این عملیات توسط نیروهای شهرداری اجرا می‌شود گفت: برنامه تراش، ترمیم و زیرساخت آغاز شده است و بدلیل محدودیت زمانی بدلیل برودت هوایی، این عملیات اجرایی باید تا پایان آبان‌ماه به اتمام برسد.