مراکز آموزشی و ادارات اکثر استان‌هایی که درگیر ریزگردها هستند، تعطیل اعلام شده است. کرمانشاه همچنان در هاله ای از ابهام